AKADEMIA LIDERA 2.0

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

BEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE DLA OSÓB 30+

Program Akademia Lidera 2.0 to pakiet bezpłatnych szkoleń w formie warsztatów, dla osób powyżej 30. roku życia, z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz powiatu gryfickiego, będący częścią projektu "Pigułki kompetencji ZPSB". Program AL 2.0 służy rozwojowi kompetencji, aby przeciwdziałać stagnacji edukacyjnej i społecznemu wykluczeniu. Opracowane specjalnie dla projektu, tematyczne szkolenia są realizowane w siedzibie wydziałów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – w Szczecinie, Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.

Program składa się z 4 szkoleń: "Marketing i nowe media" - program kształtujący kompetencje ICT, kreatywność i znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacyjno-informatycznych; "Design Thinking" - program kształtujący kompetencje związane z kreatywnością w biznesem, empatią, rozwiązywaniem problemów oraz włączaniem grup docelowych w planowane rozwiązania; „Szczupłe i zwinne zarządzanie" - program kształtujący kompetencje związane z kreatywnością w biznesem, rozwiązywaniem problemów oraz wykorzystywanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem; "Przywództwo" - program kształtujący kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem, kształtowaniem ścieżki rozwoju.

DLA KOGO?

Do działu w projekcie zaprosiliśmy osoby powyżej 30. roku życia, które chcą samodzielnie rozwijać kompetencje kluczowe, zamieszkują lub pracują na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - to m.in. miasta: Szczecin, Stargard, Świnoujście, i powiaty: stargardzki, goleniowski, policki, a także dodatkowo z terenu powiatu gryfickiego. Pierwszeństwo przy naborze miały osoby niepełnosprawne, osoby 45+ oraz osoby niekorzystające w ostatnim roku z działań edukacyjnych. (zobacz wykaz gmin i mapkę)


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Oferujemy atrakcyjną, warsztatową formę zajęć, dopasowaną do oczekiwań osób dorosłych z doświadczeniem zawodowym.
 • Przekonaj się, że proces uczenia się na każdym etapie życia jest ciekawym wyzwaniem, a uczelnia jest nie tylko miejscem kształcenia formalnego, ale także miejscem gdzie można zdobywać nowe kompetencje przez całe życie.
 • Wzmocnij swoje kompetencje o umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a szczególnie:
  • biegłe wykorzystanie social mediów w marketingu,
  • kreatywność dla opracowania nowych usług i rozwiązań biznesowych,
  • zwiększanie skuteczności i sprawności przebiegu procesów w firmie,
  • zestaw kompetencji dojrzałego lidera,
  • znajomość nowych metod zarządzania i rozwiązywania problemów.
 • Sprawdź się w nowych sytuacjach, poznawaj sposoby skutecznej realizacji planów.

SZKOLENIA

UWAGA: rekrutacja do projektu została zakończona!

1. Szkolenie „Marketing i nowe media”

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na planowanie, realizowanie oraz kontrolowanie działań marketingowych w małej firmie/organizacji. Uczestnik kursu zdobędzie również kompetencje predestynujące go do pełnienia roli osoby odpowiedzialnej w organizacji za działania marketingowe.

>> RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Strategia marketingowa
 • Content marketing
 • Social Media - trendy, narzędzia
 • Reklama na FB
 • Chatbooty
Rekrutacja została zamknięta


>> TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Będziesz znać i rozpoznawać najnowsze trendy marketingowe.
 • Zrozumiesz znaczenie grupy docelowej dla planowania działań marketingowych, będziesz świadomie analizować i planować grupę docelową swojej komunikacji.
 • Poznasz zasady funkcjonowania kanałów Social Media i ich wykorzystania do własnych celów biznesowych
 • Będziesz w stanie samodzielnie zaprojektować strategię komunikacji marketingowej.
 • Posiądziesz podstawową wiedzę w zakresie tworzenia treści marketingowych, samodzielnie przygotujesz treści marketingowe dostosowane do formy i sposobu komunikacji.
 • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

>> DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu.

>> MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zaplanowanych jest łącznie 15 edycji szkolenia (grupy min. 15-osobowe). Szkolenia odbywać się będą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w 3 miastach:

 • ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53 (5 edycji) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Gryficach, przy ul. ul. Piłsudskiego 34 (3 edycje) -Zobacz mapkę
 • ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2 (5 edycji) -Zobacz mapkę
 • ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47 (2 edycje) - Zobacz mapkę

Każde szkolenie obejmuje 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, 3 dni w tygodniu. Dokładne harmonogramy każdego szkolenia będą publikowane na bieżąco przed ich realizacją.

>> REKRUTACJA

Rekrutacja została zamknięta

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - Kliknij i zobacz szkolenia realizowane w projekcie.


2. Szkolenie „Design Thinking”

Istotą Kursu Design Thinking jest zrozumienie idei projektowania usług w oparciu o człowieka i jego potrzeby dla biznesu. Nabycie umiejętności zastosowania metody Design Thinking, w tym kolejnych etapów projektowania, tj.: empatyzacji, definiowanie potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania oraz testowania. Celem praktycznym jest uzyskanie kompetencji posługiwania się narzędziami realizującymi ideę projektowania usług w oparciu o realne potrzeby. Umożliwienie korzystania z metody Design Thinking w realizacji projektów firm, organizacji oraz własnych celów.

>> RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Design Thinking, a Service Design
 • Etapy i narzędzia w Design Thinking
 • Customer Journey Map
 • Zastosowanie Design Thinking
Rekrutacja została zamknięta


[czytaj więcej...]

>> TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Poznasz podstawowe założenia, terminologię, a także podstawowe etapy i metody praktykowania Design Thinking.
 • Poznasz zasady stosowania kolejnych etapów projektowania: empatii, diagnozowania problemu, generowania pomysłów, prototypownia oraz testowania, czyli podejścia Design Thinking do projektowania usług,
 • Zrozumiesz, dlaczego określona w metodzie Design Thinking kolejność jest uzasadniona i posiądziesz umiejętność jej zastosowania na kolejnych etapach.
 • Nauczysz się, jak zaplanować i zastosować proces projektowania usługi w metodyce Design Thinking.
 • Samodzielnie przeprowadzisz proces opracowywania nowego rozwiązania biznesowego w oparciu o metodę Design Thinking. Szybko zaprototypujesz rozwiązanie i je przetestujesz.
 • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

>> DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu.

>> MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zaplanowanych zostało łącznie 5 edycji tego szkolenia (grupy 15-osobowe). Szkolenia odbywają się w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

Każde szkolenie obejmuje 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 5-godzinnych, 3 dni w tygodniu.

>> REKRUTACJA

Rekrutacja została zamknięta

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - Kliknij i zobacz szkolenia realizowane w projekcie.


3. Szkolenie „Szczupłe i zwinne zarządzanie"

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie szczupłego oraz zwinnego zarządzania, w szczególności podejścia procesowego, modelowania i analizy procesów, stosowania metod i narzędzi szczupłego i zwinnego zarządzania oraz zarządzania projektami biznesowymi. Uczestnik kursu ma również zdobyć kompetencje predestynujące go do pełnienia roli menadżera Lean oraz lidera zespołów projektowych wykorzystujących koncepcje zwinnego i szczupłego zarządzania.

>> RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA::

 • Podejście lean i agile w zarządzaniu
 • Modelowanie i analiza procesów
 • Narzędzia szczupłego i zwinnego zarządzania
 • Zwinne zarządzanie projektami
Rekrutacja została zamknięta


[czytaj więcej...]

>> TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące zwinnego oraz szczupłego myślenia w biznesie. Posiądziesz wiedzę z zakresu źródeł marnotrawstwa w procesach biznesowych oraz nabędziesz umiejętności ich pomiaru i analizy.
 • Poznasz sposoby identyfikacji, standaryzacji i mapowania procesów. Nabędziesz umiejętności analizy procesów i rozwiązywania problemów występujących w przebiegu procesów oraz zwiększania ich skuteczności i sprawności.
 • Zapoznasz się z metodami i narzędziami stosowanymi w celu ciągłego doskonalenia procesów według koncepcji lean i agile, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zapewnienia jakości oraz zarządzania produkcją.
 • Posiądziesz umiejętności z zakresu zwinnego zarządzania projektami: organizacji pracy zespołów, komunikacji, zarządzania czasem, priorytetyzacji celów oraz pracy, prowadzenia spotkań itp.

>> DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu.

>> MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zaplanowanych zostało łącznie 15 edycji tego szkolenia (grupy 15-osobowe). Szkolenia odbywają się w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w 4 miastach:

 • ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53 (5 edycji) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Gryficach, przy ul. Piłsudskiego 34 (1 edycj1) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2 (2 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47 (2 edycje) - Zobacz mapkę

Każde szkolenie obejmuje 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, 3 dni w tygodniu.

>> REKRUTACJA:

Rekrutacja została zamknięta

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - Kliknij i zobacz szkolenia realizowane w projekcie.


4. Szkolenie „Przywództwo”

Przywództwo to obszar kompetencyjny, na który składają się umiejętności z zakresu ustalania celu, wizji i misji, świadomości zasobów, działania na rzecz innych, zmiany nawyków, uważności, aktywnego słuchania, asertywności i kalkulowania ryzyka. Moduł przewiduje, że użytkownik będzie samodzielnie podejmował decyzje, potrafił krytycznie ocenić swoje działania i działania zespołu, którym kieruje, będzie przyjmował odpowiedzialność za skutki tych działań, podniesie kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem i kształtowaniem ścieżki rozwoju.

>> RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Zdolności przywódcze - czy można się tego nauczyć?
 • Lider dojrzały - lider kompletny; cechy, zachowania, umiejętności.
 • Motywowanie zespołów, skuteczne delegowanie zadań.
 • Praca feedbackiem - jak to robi świadomy lider?
Rekrutacja została zamknięta


[czytaj więcej...]

>> TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Zrozumiesz, czym rożni się zarządzanie od przewodzenia.
 • Poznasz zestaw kompetencji lidera (z obszaru samoprzywództwa oraz drabiny przywództwa).
 • Nauczysz się, w jaki sposób budować autorytet nieformalny szefa w zespole i organizacji, a także, jak balansować pomiędzy potrzebami - indywidualnymi, grupy i organizacji.
 • Posiądziesz umiejętność podejmowania decyzji w zespole przy akceptacji innych opinii, a także wykorzystania ciekawych narzędzi do rozwiązywania problemów.

>> DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentami, jakie należy wypełnić i podpisać przystępując do projektu.

>> MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zaplanowanych jest łącznie 15 edycji tego szkolenia (grupy 15-osobowe). Szkolenia odbywać się będą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w 4 miastach:

 • ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53 (4 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Gryficach, przy ul. Piłsudskiego 34 (2 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2 (2 edycje) - Zobacz mapkę
 • ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47 (2 edycje) - Zobacz mapkę

Każde szkolenie składa się z 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, 3 dni w tygodniu. Dokładne harmonogramy każdego szkolenia powstaną na bieżąco przed ich realizacją i będą opublikowane poniżej.

>> REKRUTACJA

Rekrutacja została zamknięta

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - Kliknij i zobacz szkolenia realizowane w projekcie.


DO POBRANIA

Poniżej znajdziesz najważniejsze dokumenty dotyczące rekrutacji do naszego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, przede wszystkim z Regulaminem.
Dokumentacja:

O PROJEKCIE

Projekt „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” jest realizowany w partnerstwie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz Fundacji Edukacyjnej Równe Szanse. Został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18).
Celem głównym projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji skierowanej do młodych osób (w wieku ok. 14-18 lat) oraz do osób dorosłych (aktywnych zawodowo w wieku 30+), poprzez opracowanie programu kształcenia i jego realizację, służącego rozwijaniu kompetencji. Proponowane działania będą generować efekty związane z rozwojem kompetencji kluczowych pozwalających na:

 • rozwój zainteresowań – działania skierowane do uczniów,
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej – działania skierowane do osób dorosłych,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej – działania skierowane do uczniów i osób dorosłych.

W ramach projektu powstały i są realizowane dwa programy dydaktyczne:

 1. Akademia Młodego Lidera (dla młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich) – program składających się z 3 szkoleń: szkolenia IT „Od Gamera do Kodera”, szkolenia rozwijającego kompetencje związane z przedsiębiorczością „Projekt Przedsiębiorstwo” oraz cyklu szkoleń rozwijających kompetencje społeczne - kursy „autoprezentacja”, „wyznaczanie celów”, „zarządzanie czasem”, „zarządzanie stresem”. (przejdź do strony programu AML)
 2. Akademia Lidera 2.0 (dla osób dorosłych 30+) – program składający się z 4 kursów: „Marketing i nowe media”, „Design Thinking”, „Szczupłe i zwinne zarządzanie” oraz „Przywództwo”.

W wyniku realizacji szkoleń planowane jest podniesienie kompetencji następujących ilości osób w dwóch grupach docelowych:

 1. AML - łącznie 480 uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz średnich;
 2. AL2-0 - łącznie 480 osób dorosłych, w wieku powyżej 30 lat.

Wartość projektu to 999 625,00 zł | wysokość dofinansowania wynosi: 969 634,00 zł.

Projekt trwa od 1 lutego 2019 do 31 marca 2022 roku.

Kontakt do biura projektu: pigulkikompetencji@zpsb.pl

ETAPY REKRUTACJI

Sprawdź terminy szkoleń i otwarte rekrutacje

W zakładce Szkolenia sprawdź, czy jest otwarta rekrutacja na wybrane przez Ciebie szkolenie.

Wyślij zgłoszenie online

Wypełnij formularz na stronie, podając nam swoje imię i nazwisko, numer telefonu i email, a także opisz w 3 zdaniach swoją motywację do udziału w wybranym szkoleniu. Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie.

Poczekaj na kontakt z biura rekrutacji i szkoleń

W ciągu 5 dni skontaktuje się z Tobą nasz specjalista ds. szkoleń, z informacją nt. zakwalifikowania się na wybrane przez Ciebie szkolenie. W przypadku pozytywnej kwalifikacji od razu otrzymasz e-mailem pierwsze dokumenty do wypełnienia.

Podpisz dokumenty rekrutacyjne

Masz kolejne 5 dni, aby przyjść do nas i podpisać dokumenty projektowe. Weź ze sobą wypełnione i podpisane dokumenty otrzymane od nas emailem. Jeśli nie masz gdzie ich wydrukować, nie martw się – wydrukujemy je u nas i podpiszesz na miejscu. Dodatkowo na miejscu podpiszesz oświadczenie uczestnika i umowę udziału w Projekcie.

Zaczynamy kurs

Na zajęcia musisz przychodzić regularnie – warunkiem udziału w bezpłatnym szkoleniu jest deklaracja minimum 80% frekwencji. Po ukończonych zajęciach otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia w programie Akademia Lidera 2.0 Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie warunki muszę spełnić, aby wziąć udział w projekcie?

Wystarczy, że masz ukończone 30 lat, zamieszkujesz lub pracujesz na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zobacz mapkę)- czyli któregoś z miast: Szczecin, Stargard, Świnoujście, lub powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego, polickiego) lub też na terenie powiatu gryfickiego.
Ponadto, masz pierwszeństwo w dostępie do szkolenia, jeśli spełniasz któryś z poniższych warunków:
- masz ukończone 45 lat;
- jesteś osobą niepełnosprawną;
- nie korzystałeś/nie korzystałaś z działań edukacyjnych w ostatnim roku.
Pamiętaj też, że musisz przejść wszystkie etapy rekrutacji, czyli:
- wysłać zgłoszenie ze strony www
- poczekać na kontakt z biuro rekrutacji i szkoleń Projektu i informację nt. zakwalifikowania się do projektu
- dostarczyć i podpisać na miejscu wszystkie dokumenty rekrutacyjne i projektowe

Jak wygląda proces rekrutacji do projektu?

Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny, wybrać miasto i kurs, który Cię interesuje. W ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą nasz specjalista ds. szkoleń i powiadomi Cię o wyniku kwalifikacji do projektu. Jeśli wynik jest pozytywny otrzymasz od nas pierwsze dokumenty do uzupełnienia oraz zaprosimy Cię do naszej Uczelni na podpisanie umowy i pełnych dokumentów rekrutacyjnych i projektowych.

Jaka jest szansa, że są jeszcze wolne miejsca?

Nasze kursy planujemy prowadzić przez dwa lata (do połowy 2021 roku), po kilka edycji z każdego kursu. Dokładne ilości kursów i ilość osób w grupie podane są przy opisach szkoleń. Terminy najbliższych planowanych edycji, a także zrealizowane kursy będą także na bieżąco publikowane, więc w każdym czasie możesz sprawdzić, czy jeszcze planujemy kolejne edycje szkolenia, które Cię interesuje. Zawsze też możesz skontaktować się nami lub po prostu wypełnić formularz i poczekać na nasz kontakt.

Gdzie będą odbywać się zajęcia?

Szkolenia będziemy prowadzić w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w zależności od miasta, w jednym z naszych Wydziałów:
- ZPSB w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53
- ZPSB w Gryficach, przy ul. ul. Piłsudskiego 34
- ZPSB w Stargardzie, przy ul. Park 3 Maja 2
- ZPSB w Świnoujściu, przy ul. Grunwaldzkiej 47
W siedzibach wydziałów także będzie prowadzona rekrutacja dot. danego miasta.

Kto będzie prowadził zajęcia?

Nasi prowadzący to sprawdzeni wykładowcy i współpracownicy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, którzy są zarówno dydaktykami jak i praktykami w swoich tematach. Zajęcia są przygotowane w sposób odpowiedni dla szkolenia osób dorosłych, posiadających doświadczenie życiowe i zawodowe. Zaplanowane są zajęcia warsztatowe i gry edukacyjne dla dorosłych.

Czy te szkolenia są na pewno bezpłatne?

Tak, nasz projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że udział w nim jest w 100% bezpłatny dla uczestników.

Czy na podczas szkoleń można będzie gdzieś zjeść posiłek?

Tak, na terenie naszej uczelni w Szczecinie działa kawiarenka, gdzie można kupić kanapki, coś do picia, zjeść pełny obiad czy też wybrać przekąskę.

Czy muszę uczestniczyć w całym kursie?

Tak. Szukamy uczestników, którzy chcą naprawdę nauczyć się czegoś nowego i mają motywację do rozwijania swoich umiejętności. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by zajęcia były ciekawe i angażujące, dlatego wierzymy, że będziecie przychodzić na nie z przyjemnością. Warunkiem ukończenia kursu jest frekwencja na poziomie minimum 80%. Nieukończenie kursu może wiązać się z karami finansowymi (dokładne warunki są opisane w Umowie uczestnictwa).

Co otrzymam po ukończeniu szkolenia?

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w programie Akademia Lidera 2.0, wystawione przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu.

Organizator


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – założona w 1993 roku, to jedna z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim.
Uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki.
Oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka, Pedagogika, w tym studia w języku angielskim oraz w systemie e-learning, w swojej ofercie posiada ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, w tym menadżerskie Executive MBA, a także kursy i szkolenia oraz szeroko rozumiane wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw.
Prowadzi także studia międzynarodowe w języku angielskim dla studentów z Polski i zagranicy (International Business Studies – IBS).
Uczelnia posiada też wydziały zamiejscowe w Stargardzie, Gryficach i Świnoujściu.
Kadrę dydaktyczną z bogatym dorobkiem naukowym wzbogaca grono doświadczonych praktyków, przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu. Uczelnia prowadzi liczne projekty rozwojowe, badawcze i szkoleniowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, wiele z nich współfinansowanych ze środków UE.


zpsb.pl

Celem Fundacji jest wspieranie ludzi w różnym wieku w rozwoju zainteresowań i umiejętności. Wiek nie gra roli – liczy się pasja tworzenia i chęć rozwoju.
Fundacja Edukacyjna Równe Szanse działa z poszanowaniem zrównoważonego Rozwoju w wymiarze:
* społecznym – zwiększając dostępność do edukacji, wspierając najzdolniejszych, organizując dodatkowe kursy i szkolenia, przestrzegając równości szans, umacniając społeczność lokalną,
* ekonomicznym – promując przedsiębiorczość indywidualną i nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne
* ekologicznym – upowszechniając równy dostęp do środowiska i jego zasobów dla każdego obywatela i życie w harmonii z naturą.
Fundacja Edukacyjna Równe Szanse realizuje projekty rozwojowe finansowane ze środków publicznych i funduszy europejskich.
Zgodnie z celami fundacji jej zespół włącza się w organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.


fers.edu.pl